Browsing All Posts filed under »Kabita«

হৃদয়ের কথা

June 14, 2011

0

‡Zvgv‡K cv‡e e‡j bw`i Kv‡Q hvB b`xi K‡jjv‡j †XD‡qi QjQ‡j ‡Zvgv‡K †c‡Z PvB| ‡Zvgv‡K cv‡ev e‡j e‡bi Kv‡Q hvB e‡bi bxi†e cvZvi gg&‡i ‡Zvgv‡K †c‡Z PvB|  ‡Zvgv‡K cv‡e e‡j mvMi cv‡o hvB nvIqvi nvZ Quy‡q †Zvgvi †LvR PvB AvKvk bxwjgvq †g‡Ni Qvqvi Zvivi Av‡jvq ‡RvQbv gvqvq ‡Kv_vI Zzwg †bB ‡Kv_vI Zzwg †bB| AvKvk  evZv‡m  †bB […]